Typ činností: Zahraniční výjezd

… misionářská klasika …Nabíráme spolu­praco­vníky, tak vyraz s námi!

Jezdíme několikrát do roka na jeden den za cizinci do přilehlého Bavorska či Rakouska. Jsme dva pořádní chlapi bez pořádného auta.

Bosna je na hranicích s EU a mnoho migrantů tam „uvízne“. Přicházejí do západní Evropy a my jim jdeme vstříc s Evange­liem.

Jezdíme do Řecka, kde je mnoho uprchlíků. Někteří přišli o své domovy a rodiny, byli vyhnáni ze své vlasti kvůli válce a terorismu...