Typ činností: Technická pomoc

Pomozte tím, co již umíte.Pro tisk Biblí (většinou Lukášovo evange­lium) potřebujeme tiskovou předlohu. Jste-li grafik, umíte DPT či si poradíte s TeX, LaTeX, tak nám pomozte, prosím.

Jezdíme několikrát do roka na jeden den za cizinci do přilehlého Bavorska či Rakouska. Jsme dva pořádní chlapi bez pořádného auta.