Typ činností: VícedenníBosna je na hranicích s EU a mnoho migrantů tam „uvízne“. Přicházejí do západní Evropy a my jim jdeme vstříc s Evange­liem.

Jezdíme do Řecka, kde je mnoho uprchlíků. Někteří přišli o své domovy a rodiny, byli vyhnáni ze své vlasti kvůli válce a terorismu...